ผลงานทางวิชาการ


10 เจ้าของ นายเอกราช ตามี่
10/ก.ย./2559
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การใช้สมุดภาพหมวดหมู่ เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือ เตรียมความพร้อมทางวิชาการของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ชั้นเตรียมความ- พร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ( 226 / )
19 เจ้าของ นางอมรรัตน์ ยาวิราช
19/ต.ค./2558
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานผลการสอนพูดระดับคำสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้หนังสือภาพ สามมิติในระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ( 869 / )
(15/ธ.ค./2557) การใช้สมุดภาพหมวดหมู่เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ชั้นเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 532 ) เจ้าของ นายเอกราช ตามี่
Graphics Graphics Graphics
ระบบประกันคุณภาพ
[ 15/มิ.ย./2559 ] รายงานประจำปีการศึกษา 2558 ( 432 / ) โดย admin
[ 15/มิ.ย./2559 ] ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558 ( 398 / ) โดย admin
[ 5/ส.ค./2558 ] รายงานประจำปีการศึกษา 2557 ( 737 / ) โดย admin
[ 17/ก.ค./2558 ] ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ( 1184 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ( 905 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ผลการประเมินคุณภาพภายใน จากต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2556 ( 842 / ) โดย admin
[ 22/ก.ค./2557 ] รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ( 1022 / ) โดย admin
[ 22/ก.ค./2557 ] ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2556 ( 1020 / ) โดย admin
[ 22/ก.ค./2557 ] ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 1101 / ) โดย admin
[ 22/ก.ค./2557 ] ประกาศมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 1158 / ) โดย admin
Graphics Graphics Graphics
ข่าวสารทั่วไป
28 โดย : admin
28/พ.ย./2556       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้ใหญ่ใจดี -บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด- ( 1579 / )
    

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท
ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตามโครงการ
"86 โรงเรียน 86 พรรษา มหาราชา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ อ่านต่อ....

9 โดย : admin
9/ส.ค./2556       
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันแแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ( 1694 / )
    

วันนี้( 9 สิงหาคม 2556)  นางสุชาดา  ปาดอน ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ได้นำ คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันแแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ขึ้ อ่านต่อ....

Graphics Graphics Graphics
สาระ / ความรู้
4 โดย : admin
4/มี.ค./2556     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อะไรคือการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
ในฐานะที่เป็นนักการศึกษามีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับ กำหนดไว้ในมาตรา 43 ว่า"บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
Graphics Graphics Graphics
Download
[ 22/ธ.ค./2559 ] รหัสสถานศึกษาหน่วยบริการและผู้ให้บริการตามกฏกระทรวงฯ (อ่าน : 168 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 21/มิ.ย./2559 ] คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม IEP Online สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 591 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 15/มิ.ย./2559 ] Best practice ประจำปี 2559 (อ่าน : 384 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/ก.พ./2559 ] โปรแกรม IEPOnline25581215 ล่าสุด (อ่าน : 3933 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 29/พ.ค./2557 ] ตัวอย่าง IIP สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 2638 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 29/พ.ค./2557 ] ตัวอย่าง IEP สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 2574 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 7/ม.ค./2557 ] ข้อมูลสารสนเทศ ศกศ.พย.2555 (อ่าน : 945 / ดาวน์โหลด : 33 ) โดย admin
[ 28/พ.ย./2556 ] ตารางการปฏิบัติหน้าที่ครูเวร ประจำเดือน ธันวาคม (อ่าน : 1079 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 28/พ.ค./2556 ] ใบลาพักผ่อน (อ่าน : 1084 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 28/พ.ค./2556 ] ใบแลกเวรประจำวัน (อ่าน : 1127 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
Graphics Graphics Graphics
PSECChannel
ที่ตรงนี้มีแต่รัก-ศรีสังวาลย์แบนด์
By : hdmedia99
3:49
Rated : 5 stars
Added : May,8 2013
Duration : 3:49
ไปบ่ไหว-ศรีสังวาลย์แบนด์
By : hdmedia99
3:01
Rated : 5 stars
Added : May,8 2013
Duration : 3:01
VTR เลี้ยงส่ง ผอ.อัมไพ อุตตาธรรม
By : thedrack900
12:07
Rated : 5 stars
Added : Feb,25 2013
Duration : 12:07
สปอตร์ผ้าป่าเด็กพิการจังหวัดพะเยา
By : thedrack900
1:14
Rated : 5 stars
Added : Jan,29 2013
Duration : 1:14
Graphics Graphics Graphics

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00003 : ทดสอบ  (3,371/1)
admin
17 ก.พ. 2556 : 08:30
00027 : ปกปิดฝ้าด้วยคอนซีลเลอร์  (293/0)
bam
7 ก.ย. 2559 : 21:18
00026 : ปากดำแก้ได้  (289/0)
sain
7 ก.ย. 2559 : 21:14
00025 : รับทำเว็บไซต์ราคาถูก  (279/0)
day
7 ก.ย. 2559 : 21:13
00024 : แหล่งฝากขายรถมือสอง  (261/0)
pongtap
7 ก.ย. 2559 : 21:09
00023 : ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพะเยา ด้วยครับ  (492/0)
moss
8 มิ.ย. 2559 : 15:53
00022 : ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพะเยา ด้วยครับ  (437/0)
moss
29 พ.ค. 2559 : 11:32
00021 : แนะนำเทคโนโลยีประตูออโต้ หรือ ประตูอัตโนมัติ  (447/0)
เจ้าหน้าที่สาระสนเทศ
16 พ.ค. 2559 : 14:50
00020 : รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองพะเยา  (403/0)
tong
9 พ.ค. 2559 : 18:35
00018 : สอบถามเรื่องสติปัญญาเด็ก  (1,901/1)
ภัทร
20 ม.ค. 2558 : 14:11
00019 : รับทำเว็บไซต์  (1,016/0)
บ.วิเซตซอฟต์ จำกัด
26 ก.พ. 2558 : 13:23

Graphics Graphics Graphics